top of page
Het bestuur van Afrikakoor Kwimba Zabula

Nore Horsmans – voorzitter

 

Annette Goossens – vicevoorzitter, secretaris

 

Marlies Piek – penningmeester

 

Wij zijn bereikbaar:

per e-mail: kwimbazabula20@ziggo.nl

per telefoon:

046-4510211

b.g.g.: 045-4041112

 

Bankrelatie: NL72ABNA0470953179

bottom of page